Оборудване на компютърна зала Nº222

Оборудване на компютърна зала Nº222

Скъпи приятели, Много сме щастливи и горди с изпълнения проект за дооборудване, осъвременяване и разширяване на техническото оборудване на компютърната зала. С Вашата помощ повече деца ще имат възможност да развиват потенциала си. Нашето училище винаги е било лидер в областта на компютърните технологии и системи и се надяваме с общи усилия да съумеем да привличаме повече деца, които да бъдат гордост за Българската образователна система.

Други проекти

Предметът на дейност на сдружението е подпомагане на образователната дейност на УКТЦ, в т.ч. и извършването на дейности по управление на имущество, научни, аналитични, научно-приложни изследвания и анализи, организиране на събития и конкурси, обучение, издателска дейност, участие в проекти, както и други дейности, незабранени от закона, за постигане на целите му.